Regulamin - SZRON | Twoje Centrum Gastronomiczne
 

Lista Kategorii

Kategorie branżowe

Raty Santander

Rzetelna Firma

Zakupy w naszym sklepie

Zakupy w naszym sklepie zabezpiecza CERTUM

Dlaczego warto kupwać u nas: sprawdzone produkty, pomoc w zakupie, doradztwo, szybka wysyłka, gwarancja, serwis

rational

 

Zobacz opinie naszych Klientów

Jesteśmy Certyfikowanym Dealerem Firmy RATIONAL

REGULAMIN

 

 

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.szron.eu, jest prowadzony przez firmę: 
P.H.U. SZRON Grzegorz Zieliński, z siedzibą ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź, 
posiadającą nr NIP: 725-103-64-01, REGON: 471612416

ORGAN REJSTRUJĄCY: PREZYDENT MIASTA ŁODZI

i zwany jest dalej "SPRZEDAWCĄ"

Biuro Obsługi Klienta: tel.:(42) 279-40-96 (poniedziałek - piątek 9-17)

E-mail: sklep@szron.eu

 

 

§1 Warunki realizacji zamówienia

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.szron.eu, na której można składać zamówienia.

2. Zamówienie może zostać zrealizowane, jeśli zamawiający, zwany dalej "KLIENTEM" zaakceptuje podczas jego składania niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin".

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia z podaniem wszelkich niezbędnych danych umożliwiających kontakt z Zamawiającym tj. numer telefonu, adres e-mail.

4. Informacja potwierdzająca złożenie zamówienia przesyłana jest automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

5. Potwierdzenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia, a w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień oraz płatnych przy odbiorze - także telefoniczną.

6. Przedmiot zamówienia zwany dalej „PRODUKTEM" jest wysyłany na adres podany przez „KLIENTA" jako adres dostawy. KLIENT może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia PRODUKTU.

7. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek np. firmy kurierskiej, firm spedycyjnych, Poczty Polskiej.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamówione PRODUKTY będą dostępne. Jeśli któregokolwiek z zamówionych PRODUKTÓW nie ma w magazynie, SPRZEDAWCA poinformuje o tym fakcie KLIENTA i poprosi o podjęcie decyzji co do realizacji pozostałej części zamówienia. KLIENT ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego PRODUKTU lub anulowania całego zamówienia. W przypadku braku informacji od KLIENTA co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne PRODUKTY zostaną wysłane do KLIENTA.

9. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI zapłaconą przez KLIENTA kwotę będącą równowartością niedostarczonych PRODUKTÓW, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI zapłaconą przez KLIENTA kwotę będącą równowartością niedostarczonych PRODUKTÓW wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto SPRZEDAWCY.

10. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT, która jest doręczona KLIENTOWI razem z PRODUKTEM lub przesyłana oddzielną przesyłka listowną.

 

§2 Ceny

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.szron.eu  wyrażone są w złotych polskich. Wszystkie  ceny są cenami netto. Dla ułatwienia podawane są również ceny brutto zawierające podatek VAT.

2. Podane ceny obowiązują wyłącznie dla zamówień złożonych w sklepie internetowym www.szron.eu i mogą się one różnić od cen obowiązujących w stacjonarnym punkcie sprzedaży

3. Ceny podane w sklepie internetowym www.szron.eu nie obejmują wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi chyba że jest to uwzględnione w opisie produktu.

4. Cena usługi montażu i szkolenia uzgadniana jest indywidualnie w zależności od wartości zamówienia oraz odległości KLIENTA od siedziby firmy SZRON.

5. Ceny produktów posiadających dostępne opcje tj. pojemność, długość, itp. wskazują cenę wersji podstawowej (najmniejszej). Ceny właściwe dla produktu o odpowiednich właściwościach wyliczane są po wybraniu interesującego wariantu (opcji).

6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena PRODUKTU podana przez SPRZEDAWCĘ w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.

7. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie obejmują kosztów transportu. Informacje na ten temat zamieszczone są w opisie produktu w polu „Warunki dostawy".

8. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności.

9. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych PRODUKTÓW oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.

10. W zależności od wartości zamówienia możliwe jest  indywidualne negocjowanie cen zakupu i kosztów transportu.

 

§3 Modyfikacje w zamówieniu

1. Po złożeniu zamówienia (po "kliknięciu" przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” na stronie potwierdzania zamówienia) nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian poprzez witrynę www.szron.eu (sposobu dostawy, sposobu płatności lub dodania dodatkowych pozycji do złożonego zamówienia, połączenia wielu zamówień w jedno itp.). W celu zmiany zamówienia należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta.

2. Anulowanie złożonego zamówienia możliwe jest jedynie poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu – wysyłając do nas faks, e-mail lub list. Potwierdzeniem przyjęcia anulacji zamówienia jest wiadomość zwrotna na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.  

 

§4 Czas realizacji zamówień

1. Przyjmuje się, że zamówienie, które zostało złożone przez KLIENTA do godz. 13:00 danego dnia roboczego, wpłynęło do SPRZEDAWCY tego samego dnia roboczego, natomiast zamówienie, które zostało złożone przez KLIENTA po godzinie 13:00 danego dnia roboczego lub zostało złożone przez KLIENTA w soboty i dni świąteczne - wpłynęło do SPRZEDAWCY następnego dnia roboczego.

2. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towarów w magazynach producentów i standardowo wynosi od 1 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie (np. meble ze stali nierdzewnej), o czym KLIENT jest informowany telefonicznie lub mailowo.

 

§5 Formy płatności i dostawy

1. KLIENT, przy składaniu zamówienia ma do wyboru następujące formy płatności:

a. przelew zwykły – tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy przekazywany na konto SPRZEDAWCY wskazane na stronie sklepu w zakładce „Kontakt” na podstawie faktury pro-forma.

Przelew 14 dni (odroczony termin płatności) tylko dla instytucji budżetowych oraz stałych Klientów.

b. płatność on-line za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 przy wykorzystaniu usługi „szybki przelew” oferowanych przez poszczególne banki (pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości 1,9% wartości zamówienia),

c. za pobraniem – płatne gotówką kurierowi podczas dostawy (pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 12,30 zł/brutto),

d. płatność gotówką w siedzibie firmy,

e. płatność z wykorzystaniem systemu ratalnego lub leasingu. O dostępności danej usługi decyduje instytucja finansowa (bank) oferująca daną usługę w oparciu o wartość produktów oraz zdolność kredytową Kupującego.

2. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone każdorazowo w opisie produkty w polu „Warunki dostawy".

3. Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem podmiotów określonych w § 1 pkt 7, w sposób wybrany przez KLIENTA podczas składania zamówienia

4. Możliwy jest odbiór osobisty PRODUKTÓW w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO pod adresem: P.H.U. SZRON, ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź w następujących dniach

a. poniedziałek-piątek:  9:00 ÷ 17:00

b. sobota: 9:00 ÷ 14:00

5. Wniesienie dostarczonego towaru leży po stronie Zamawiającego.

6. Koszty transportu:

a. wszelkie koszty transportu podawane są każdorazowo w opisie każdego produktu - pole  "Warunki dostawy". Dotyczą one łącznej wartości produktów danego producenta,

b. w przypadku towarów wielkogabarytowych tj. urządzenia chłodnicze (np. szafy chłodnicze, witryny cukiernicze, lady chłodnicze) koszt transportu jest wyceniany indywidualnie w zależności od wagi urządzenia i adresu Zamawiającego, o ile w polu "Warunki dostawy" danego produktu nie zostało to określone. W przypadku zamówień urządzeń wielkogabarytowych na kwotę minimum 5000 zł/netto - transport GRATIS na terenie Łodzi i Warszawy. W tym przypadku transport realizowany będzie 1-2 razy w tygodniu.

7. Wysyłka towaru uzależniona jest od wybranego sposobu płatności i realizowana jest w następujący sposób:

a. w przypadku tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności na wskazane konto bankowe (tzn. należność pobierana jest jako płatność z góry),

b. w przypadku płatności on-line (tzw. szybki przelew) towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu PRZELEWY24,

c. w przypadku płatności za pobraniem (gotówką przy kurierze) towar wysyłany jest natychmiast po skompletowaniu a należność za towar pobierana jest podczas dostawy,

d. w przypadku odbioru osobistego towar zostaje wydany KLIENTOWI dopiero po uprzedniej zapłacie pełnej kwoty należności.

8. Szybkie przelewy elektroniczne za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24 realizowane są przez:

DialCom24 Sp. z o.o.

ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

NIP 781-173-38-52

REGON 634509164

Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000306513

Wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

 

§6 Warunki zwrotu

1. Regulacje zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą warunków zwrotu dokonywanego przez klienta będącego konsumentem. Warunki zwrotu dokonywanego przez klienta będącego przedsiębiorcą określone są w § 11 niniejszego regulaminu.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 maja 2014 r. "o prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 poz. 827), KLIENT będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie [plik PDF, do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader] w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. KLIENT jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.

3. Zwrot może dotyczyć całości zamówienia lub jego części.

4. PRODUKTY przeznaczone do zwrotu należy odesłać do SPRZEDAWCY wraz z oświadczeniem  [plik PDF, do otwarcia pliku potrzebny jest program Adobe Reader] o odstąpieniu od umowy na adres: P.H.U. SZRON, ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź.

5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w sytuacji, gdy zamówiony przez konsumenta towar został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie wyłącznie z wytycznymi klienta (np. zabudowa AGD na wymiar) lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 3 maja 2014 r. „o prawach konsumenta”.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

8. Zwrot pieniędzy za zwrócone PRODUKTY, zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego KLIENTA wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zwraca KLIENTOWI, niezwłocznie, nie później niż w temrinie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez KLIENTA płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przez SPRZEDAWCĘ, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KLIENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ.

10. Do spraw sprzedaży konsumenckiej nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały postanowienia Ustawy z dnia 3 maja 2014 r. „o prawach konsumenta’’ oraz postanowienia kodeksu cywilnego.

 

§7 Warunki reklamacji i gwarancji

1. Uprawnienia wynikające z niniejszego paragrafu przysługują kupującym będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami.

2. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i posiadają stosowne atesty oraz objęte są 12-miesięczną gwarancją producenta. Produkty objęte dłuższym okresem gwarancji posiadają stosowną informację w opisie produktu. SPRZEDAWCA zobowiązuje się dostarczyć klienotwi rzecz wolną od wad.

3. Instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne dostarczane są wraz z towarem. Prosimy o sprawdzanie zewnętrznych stron opakowania, gdzie czasami mogą znajdować się wspomniane dokumenty. W indywidualnych przypadkach wspomniane dokumenty mogą być wysyłane oddzielną przesyłką listowną.

4. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura lub oryginalna karta gwarancyjna, jeśli była załączona do przesyłki.

5. W przypadku stwierdzenia usterki należy pisemnie powiadomić o tym fakcie SPRZEDAWCĘ.

6. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwej instalacji i eksploatacji zakupionego towaru.

7. Reklamacji podlegają PRODUKTY jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli. wada jest nieistotna.

11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej

14. KLIENT traci uprawnienia przewidziane w §7 ust. 7 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. SPRZEDAWCA odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru KLIENTOWI. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

15. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli SPRZEDAWCA w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi KLIENTOWI.

16. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres P.H.U. SZRON, ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź.

17. Reklamacje są rozpatrywane przez SPRZEDAWCĘ nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego PRODUKTU lub zawiadomienia o braku PRODUKTU w dostarczonym zamówieniu.

18. W przypadku uzasadnionej reklamacji PRODUKT zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji.

19. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

20. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz postanowienia Ustawy z dnia 3 maja 2014 r. „o prawach konsumenta’’.

 

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

     http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
     http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych KLIENTA jest SPRZEDAWCA (dalej określany jako „P.H.U. SZRON”). Kontakt z Administratorem KLIENTA może uzyskać informacje w drodze listowej (ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź), mailowej (szron@szron.eu) lub telefoniczej (801 00 33 89 lub 42 279-40-96 od poniedziałku do piątku w godz. 9-17).
 2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani/Pan Bartłomiej Wojnarowski. Kontakt z Inspektorem KLIENT może uzyskać w drodze listowej (ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź), mailowej (szron@szron.eu) lub telefoniczej (801 00 33 89 lub 42 279-40-96 od poniedziałku do piątku w godz. 9-17).
 4. Dane osobowe każdego KLIENTA z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Klienta/Kupującego z P.H.U. SZRONumowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez P.H.U. SZRON, a także wykonania ciążących na P.H.U. SZRON obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług objętych ofertą handlową P.H.U. SZRON, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb KLIENTA, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych KLIENTA:

a)     imię i nazwisko,

b)     numer telefonu,

c)     adres korespondencyjny,

d)     adres e-mail,

e)     adres IP,

f)      NIP (fakultatywnie).

 1. Dane osobowe KLIENTA są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
 2. P.H.U. SZRON może udostępnić dane osobowe KLIENTA następującym kategoriom podmiotów:

a)     podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których P.H.U. SZRON realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,

b)     producentom towarów objętych ofertą handlową P.H.U. SZRON ,

c)     innym podmiotom, od których P.H.U. SZRON nabywa oferowane przez siebie towary,

d)     podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,

e)     właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe KLIENTA,

f)      organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. KLIENT ma prawo do:

a)     żądania dostępu do swoich danych osobowych;

b)     żądania usunięcia swoich danych osobowych;

c)     żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

d)     wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;

e)     sprostowania swoich danych osobowych;

f)      przenoszenia swoich danych;

g)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h)     wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Dane osobowe KLIENTA nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Dane osobowe KLIENTA nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Dobrowolne podanie przez KLIENTA swych danych osobowych w formularzu zamówienia służy właściwem wykonaniu umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez P.H.U.SZRON. Z tego powodu niepodanie swych danych przez Zamawiającego/Użytkownika będzie sprzeczne z założeniami tejże umowy.

 

§10 Odpowiedzialność SPRZEDAWCY

1. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego PRODUKTU wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy lub też z błędnego albo niedokładnego wskazania PRODUKTU.

2. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu realizacji zamówienia w przypadku naruszenia przez KLIENTA postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

§11 Postanowienia końcowe

1. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.szron.eu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany regulaminu KLIENT ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej przed opublikowaniem zmian umowy.

2. Nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SPRZEDAWCĘ są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy „Prawo własności przemysłowej".

3. Umowa sprzedaży PRODUKTÓW pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Potwierdzeniem tej umowy jest dostarczana KLIENTOWI na podstawie złożonego zamówienia faktura VAT.

4. Wszelką korespondencję do sklepu internetowego www.szron.eu należy kierować na adres: P.H.U. SZRON, ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź.

5. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło KLIENTA bez jego wiedzy lub zgody.

6. Postanowienia niniejszego regulaminu określone w § 1 pkt 9; § 6; § 7 pkt 7,8,9,11,12,13 mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy KLIENT jest jednocześnie KONUSMENTEM w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.

7. Za KONSUMENTA uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. W sprawach nieuregulowanych, niniejszym Regulaminem, w transakcjach dokonywanych z udziałem KONSUMENTÓW, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 2.03.2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9. W sprawach nieuregulowanych, niniejszym Regulaminem, w transakcjach dokonywanych z udziałem PRZEDSIĘBIORCÓW, mają zastosowanie postanowienia § 11 niniejszego regulaminu oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 3 maja 2014 r. "o prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 poz. 827).

11. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a Ustawą z dnia 3 maja 2014 r. "o prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 poz. 827) pierwszeństwo mają postanowienia ustawy.

 

 

§12 Postanowienia szczególne dotyczące Przedsiębiorców

1. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI zapłaconą przez KLIENTA kwotę będącą równowartością niedostarczonych PRODUKTÓW, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI zapłaconą przez KLIENTA kwotę będącą równowartością niedostarczonych PRODUKTÓW, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto SPRZEDAWCY.

2. Jeżeli PRODUKTY są niezgodne z umową, KLIENT może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość PRODUKTU zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

3. KLIENT traci uprawnienia przewidziane powyżej jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy dokonywaniu zakupu PRODUKTÓW danego rodzaju oraz  niezwłocznie od stwierdzenia niezgodności PRODUKTU z umową nie zawiadomił o tym SPRZEDAWCY.

4. Reklamacje są rozpatrywane przez SPRZEDAWCĘ niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji przez KLIENTA.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji PRODUKT zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, SPRZEDAWCA niezwłocznie zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź - w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji.

6. W zakresie roszczeń przedsiębiorców nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe postanowienia kodeksu cywilnego.

 

 

§13 Warunki świadczeń usług elektronicznych

1. Składanie zamówień przez witrynę szron.eu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych

a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c. Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. SPRZEDAWCA wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny www.szron.eu przez KLIENTA, koniecznych do:

a. utrzymania sesji KLIENTA,

b. dostosowania witryny szron.eu do potrzeb KLIENTÓW,

c. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.szron.eu.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.

 

 

Regulamin z dnia: 25.05.2018 roku.


facebook


PLANUJESZ

OTWORZYĆ LOKAL

GASTRONOMICZNY?

Skontaktuj się z naszym specjalistą w sprawie kompleksowego wyposażenia lokalu gastronomicznego

 

 


 

 

Nasz specjalista
EXIS Interactive

Projekt i realizacja:

SZRON - Wyposażenie gastronomii, urządzenia gastronomiczne - Warnik do wody, taboret gazowy, piec konwekcyjno-parowy, nadziewarka do kiełbas